Tri Dharma Perguruan Tinggi

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI 

  1. Membentuk Manusia yang Beriman dan Bertakwa Kepada TYME, serta berjiwa Pancasila dan bertanggungjawab akan terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual.
  2. Menyiapkan tenaga yang professional untuk memangku jabatan, yang memerlukan pendidikan tinggi, cakap, mandiri, dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan.
  3. Melakukan penelitian dan usaha pengembangan kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan masyarakat.